Hiện nay, ngoài phương pháp nhân giống lan Mokara bằng kỹ thuật in vitro, một phương..."/>