Hình Ảnh Hoa Lan

Trong 2 bài nói về Hoa Lan Đà lat và Viện Sinh Học Tây Nguyên chúng tôi có nói về bộ sưu tập hình ảnh hoa lan của Thạc sĩ Nông văn Duy, nay xin trình bầy để các bạn yêu lan thuởng thức và có thể so sánh, nhận diện đuợc những cây lan Việt Nam trong bộ sưu tập của mình hoặc tim kiếm thêm những cây lan yêu thích.

Tập hình ảnh trao cho tôi phần lớn thu thập trong vuờn lan của Viện Sinh Học Tây Nguyên.

nongvanduyvahinhanhhl1
Acampe bidupense
nongvanduyvahinhanhhl2
Acanthephippium striatum
nongvanduyvahinhanhhl3
Acriopsis indica
nongvanduyvahinhanhhl4
Aerides falcata var. houlettiana
nongvanduyvahinhanhhl5
Aerides odorata
nongvanduyvahinhanhhl6
Aerides rubescens
nongvanduyvahinhanhhl7
Agrostophyllum planicaule
nongvanduyvahinhanhhl8
Arachnis labrosa
nongvanduyvahinhanhhl9
Arachnis vietnamensis
nongvanduyvahinhanhhl10
Arundina graminifolia
nongvanduyvahinhanhhl11
Bulbophyllum affine
nongvanduyvahinhanhhl12
Bulbophyllum apodum
nongvanduyvahinhanhhl13
Bulbophyllum devangiriense
nongvanduyvahinhanhhl14
Bulbophyllum eberhardtii
nongvanduyvahinhanhhl15
Bulbophyllum evrardii
nongvanduyvahinhanhhl16
Bulbophyllum frostii
nongvanduyvahinhanhhl17
Bulbophyllum hirtum
nongvanduyvahinhanhhl18
Bulbophyllum lepidum
nongvanduyvahinhanhhl19
Bulbophyllum luanii
nongvanduyvahinhanhhl20
Bulbophyllum nigrescens
nongvanduyvahinhanhhl21
Bulbophyllum odoratissimum
nongvanduyvahinhanhhl22
Bulbophyllum oreogenes
nongvanduyvahinhanhhl23
Bulbophyllum putidum
nongvanduyvahinhanhhl24
Bulbophyllum retusiusculum
nongvanduyvahinhanhhl25
Bulbophyllum rufinum
nongvanduyvahinhanhhl26
Bulbophyllum sapadiciflorum
nongvanduyvahinhanhhl27
Bulbophyllum sigaldiae
nongvanduyvahinhanhhl28
Bulbophyllum stenobulbon
nongvanduyvahinhanhhl29
Bulbophyllum umbellatum
nongvanduyvahinhanhhl30
Calanthe angusta
nongvanduyvahinhanhhl31
Calanthe duyana
nongvanduyvahinhanhhl32
Calanthe lyroglossa
nongvanduyvahinhanhhl33
Calanthe puberula
nongvanduyvahinhanhhl34
Calanthe rubens
nongvanduyvahinhanhhl35
Calanthe triplicata
nongvanduyvahinhanhhl36
Callostylis rigida
nongvanduyvahinhanhhl37
Ceratostylis radiata
nongvanduyvahinhanhhl38
Ceratostylis subulata
nongvanduyvahinhanhhl39
Cleisostoma arietinum
nongvanduyvahinhanhhl40
Cleisostoma ebehardtii
nongvanduyvahinhanhhl41
Cleisostoma inflatum
nongvanduyvahinhanhhl42
Cleisostoma striatum
nongvanduyvahinhanhhl43
Cleisostoma williamsonii
nongvanduyvahinhanhhl44
Coelogyne assamica
nongvanduyvahinhanhhl45
Coelogyne brachyptera
nongvanduyvahinhanhhl46
Coelogyne calcicola
nongvanduyvahinhanhhl47
Coelogyne filipeda
nongvanduyvahinhanhhl48
Coelogyne fimbriata
nongvanduyvahinhanhhl49
Coelogyne lawrenceana
nongvanduyvahinhanhhl50
Coelogyne mooreana
nongvanduyvahinhanhhl51
Coelogyne rigida
nongvanduyvahinhanhhl52
Coelogyne sanderae
nongvanduyvahinhanhhl53
Coelogyne trinervis
nongvanduyvahinhanhhl54
Coelogyne viscosa
nongvanduyvahinhanhhl55
Collabium chloranthum
nongvanduyvahinhanhhl56
Corybas annamensis
nongvanduyvahinhanhhl57
Cryptotylis arachnite
nongvanduyvahinhanhhl58
Cymbidium aloifolium
nongvanduyvahinhanhhl59
Cymbidium cyperifolium
nongvanduyvahinhanhhl60
Cymbidium dayanum
nongvanduyvahinhanhhl61
Cymbidium devonianum
nongvanduyvahinhanhhl62
Cymbidium ensifolium
nongvanduyvahinhanhhl63
Cymbidium erythrostylum
nongvanduyvahinhanhhl64
Cymbidium lancifolium
nongvanduyvahinhanhhl65
Cymbidium lowianum
nongvanduyvahinhanhhl66
Dendrobium aloifolium
nongvanduyvahinhanhhl67
Dendrobium bellatulum
nongvanduyvahinhanhhl68
Dendrobium capilipes
nongvanduyvahinhanhhl69
Dendrobium cariniferum
nongvanduyvahinhanhhl70
Dendrobium chrysotoxum
nongvanduyvahinhanhhl71
Dendrobium cretaceum
nongvanduyvahinhanhhl72
Dendrobium crystallinum
nongvanduyvahinhanhhl73
Dendrobium cumulatum
nongvanduyvahinhanhhl74
Dendrobium dataniense
nongvanduyvahinhanhhl75
Dendrobium delacourii
nongvanduyvahinhanhhl76
Dendrobium dentatum
nongvanduyvahinhanhhl77
Dendrobium ellipsophyllum
nongvanduyvahinhanhhl78
Dendrobium farmerii
nongvanduyvahinhanhhl79
Dendrobium fimbriatum
nongvanduyvahinhanhhl80
Dendrobium harveyanum
nongvanduyvahinhanhhl81
Dendrobium hemimelaglossum
nongvanduyvahinhanhhl82
Dendrobium hercoglossum
nongvanduyvahinhanhhl83
Dendrobium heretocarpum
nongvanduyvahinhanhhl84
Dendrobium intricatum
nongvanduyvahinhanhhl85
Dendrobium nobile
nongvanduyvahinhanhhl86
Dendrobium ochraceum
nongvanduyvahinhanhhl87
Dendrobium oligofilum
nongvanduyvahinhanhhl88
Dendrobium parciflorum
nongvanduyvahinhanhhl89
Dendrobium parcum
nongvanduyvahinhanhhl90
Dendrobium primulinum
nongvanduyvahinhanhhl91
Dendrobium salaccense
nongvanduyvahinhanhhl92
Dendrobium secundum
nongvanduyvahinhanhhl93
Dendrobium sociale
nongvanduyvahinhanhhl94
Dendrobium thyrsiflorum
nongvanduyvahinhanhhl95
Dendrobium tortile
nongvanduyvahinhanhhl96
Dendrobium virgineum
nongvanduyvahinhanhhl97
Dendrobium wattii
nongvanduyvahinhanhhl98
Eria cornuta
nongvanduyvahinhanhhl99
Eria reflexa

Thông tin liên quan "Hình Ảnh Hoa Lan"

Xem thêm clip về Hoa lan đẹp Hoa lan Việt Nam

Kỹ thuật trồng lan - Hội hoa lan Việt Nam VOS

MINH HUY XM
Giao lưu trao.,chia sẽ nhưng hoa lan đẹp đoc, lạ và đột biến.

40 loài hoa lan rừng đẹp nhất
Giới thiệu các loại lan rừng đẹp nhất. Cùng thưởng thức vẻ đẹp tuyệt vời của những nhánh hoa lan rừng trong tự nhiên ở Việt Nam thông qua bộ ảnh...

Hướng dẫn kích kie và nhân giống hoa lan tại nhà.cực kì đơn giản

Phong lan Việt Nam
Welcome to my Youtube channel, in this channel I will share with you: - Videos about Vietnamese forest orchids, orchid orchids - Video entertainment, fast news, ...

Hoa lan Việt Nam