Lan Việt – Ảnh Việt [vần B]

Chúng tôi xin thành thực cám ơn sự đóng góp vô cùng quý báu của các bạn cho Thư viện Hình Ảnh Lan Rừng VN, những hình ảnh này sẽ dần dần thay thế cho những hình ảnh của người ngoài, cóp nhặt trên Internet.

Trong số này có nhiều cây mới, chưa từng được sách vở tài liệu ghi nhận là có mọc tại Việt Nam, được ghi bằng mầu đỏ. Chúng tôi mong mỏi sẽ được các khoa học gia kiểm chứng và xác nhận.

Nếu có sự sai lầm, mong được quý vị thức giả vui lòng chỉ giáo. Chúng tôi xin chân thành cám ơn trước.

Chia sẻ "Lan Việt – Ảnh Việt [vần B]"

Brachypeza laotica(seiden f.)
Ảnh: Lê trọng Châu
Đà Lạt
lanvietanhviet_b1 lanvietanhviet_b2

 

Bulbophyllum affine
Ảnh: Nguyễn ánh Xuân
Quảng Ninh
lanvietanhviet_b3 lanvietanhviet_b4

 

Bulbophyllum andersonii
Ảnh: Đinh văn Tuyến
Hoàng liên sơn
lanvietanhviet_b5 lanvietanhviet_b6

 

Bulbophyllum annandaleiRidl. 1920
lanvietanhviet_b7
Ảnh: Đinh văn Tuyến
Hoàng liên sơn
Bulbophyllum apodum
lanvietanhviet_b8
Ảnh: Lê trọng Châu
Lâm Đồng, Đà Lạt

 

Bulbophyllum cupreumLindley 1838
lanvietanhviet_b9
Ảnh: Huỳnh Hậu
Saigon
Bulbophyllum devangiriense
lanvietanhviet_b10
Ảnh: Nông văn Duy
Tây Nguyên

 

Bulbophyllum dissitiflorumSeiden
Ảnh: Phan kế Lộc
Tân Phú, Tân Biên, Tây Ninh
lanvietanhviet_b11 lanvietanhviet_b12

 

Bulbophyllum echinulusSeiden
lanvietanhviet_b13
Ảnh: Lê trọng Châu
Đà Lạt

 

Bulbophyllum eberhardtii
lanvietanhviet_b14
Ảnh: Nông văn Duy
Tây Nguyên
lanvietanhviet_b15
Ảnh: Lê trọng Châu
Đà Lạt

 

Bulbophyllum emarginatum
lanvietanhviet_b16
Ảnh: Đinh văn Tuyến
Hoàng liên Sơn

 

Bulbophyllum evrardii
lanvietanhviet_b17
Ảnh: Nông văn Duy
Tây Nguyên
Bulbophyllum flabellumveneris
lanvietanhviet_b18
Ảnh: Nguyễn vũ Khôi
Phú Quốc

 

Bulbophyllum flabellumveneris
Ảnh: Nguyễn vũ Khôi
Phú Quốc
lanvietanhviet_b19 lanvietanhviet_b20

 

Bulbophyllum frostii
lanvietanhviet_b21
Ảnh: Nông văn Duy
Tây Nguyên
lanvietanhviet_b22
Ảnh: Lê trọng Châu
Đà Lạt

 

Bulbophyllum gunnarii
Ảnh: Nguyễn vũ Khôi
Phú Quốc
lanvietanhviet_b23 lanvietanhviet_b24

 

Bulbophyllum gyrochilumSeiden.
lanvietanhviet_b25
Ảnh: Lê trong Châu
Đà Lạt

 

Bulbophyllum hiepii
Ảnh: Nguyễn quang Thuyết
Huế
lanvietanhviet_b26 lanvietanhviet_b27

 

Bulbophyllum hirtum
lanvietanhviet_b28
Ảnh: Nông văn Duy
Tây Nguyên

 

Bulbophyllum hirundinis
Ảnh: Nguyễn ánh Xuân
Quảng Ninh
lanvietanhviet_b29 lanvietanhviet_b30

 

Bulbophyllum kanburiense
lanvietanhviet_b31
Ảnh: Lê trọng Châu
Đà Lạt, Lâm đồng

 

Bulbophyllum leopardinum(Wall) Lindley.
Hoa nở vào tháng 6
Ảnh: Phan Kế Lộc
Tả Gềnh, Phìn Hồ, Sin Hồ Lai Châu
lanvietanhviet_b32 lanvietanhviet_b33

 

Bulbophyllum lepidum
Ảnh: Nguyễn vũ Khôi
Phú Quốc
lanvietanhviet_b34 lanvietanhviet_b35

 

Bulbophyllum luanii
lanvietanhviet_b36
Ảnh: Nông văn Duy
Tây Nguyên

 

Bulbophyllum macranthum
lanvietanhviet_b37
Ảnh: Nguyễn vũ Khôi
Phú Quốc
lanvietanhviet_b38
Ảnh: Nguyễn vũ Khôi
Phú Quốc

 

Bulbophyllum mastersianum
Ảnh: Lê trọng Châu
Đà Lạt
lanvietanhviet_b39 lanvietanhviet_b40

 

Bulbophyllum odoratissimum
lanvietanhviet_b41
Ảnh: Nông văn Duy
Tây Nguyên
lanvietanhviet_b42
Ảnh: Nguyễn vũ Khôi
Phú Quốc

 

Bulbophyllum oreogenes
lanvietanhviet_b43
Ảnh: Nông văn Duy
Tây Nguyên

 

Bulbophyllum pectinatum
Ảnh: Phan Kế Lộc
Vườn lan Hùng Vân, SaPa, Lào Cai
lanvietanhviet_b44 lanvietanhviet_b45

 

Bulbophyllum pectinatumred form Finet
Ảnh: Phan Kế Lộc
Vườn lan Hùng Vân, SaPa, Lào Cai
lanvietanhviet_b46 lanvietanhviet_b47

 

Bulbophyllum purpureyfoliumAvery
Ảnh: Đinh văn Tuyến
Hoàng liên sơn
lanvietanhviet_b48 lanvietanhviet_b49

 

Bulbophyllum putidum
lanvietanhviet_b50
Ảnh: Lê trọng Châu
Lâm đồng Đà Lạt
lanvietanhviet_b51
Ảnh: Nông văn Duy
Tây Nguyên

 

Bulbophyllum repensGriff.
Ảnh: Lê trọng Châu
Lâm đồng Đà Lạt
lanvietanhviet_b52 lanvietanhviet_b53

 

Bulbophyllum retusiusculum
lanvietanhviet_b54
Ảnh: Lê trọng Châu
Đà Lạt
lanvietanhviet_b55
Ảnh: Đinh quang Diệp

 

Bulbophyllum restusiusculumvar. oreogenes
lanvietanhviet_b56
Ảnh: Nông văn Duy
Tây Nguyên

 

Bulbophyllum rufinum
lanvietanhviet_b57
Ảnh: Nguyễn vũ Khôi
Phú Quốc
lanvietanhviet_b58
Ảnh: Nguyễn vũ Khôi
Phú Quốc
lanvietanhviet_b59
Ảnh: Nông văn Duy
Tây Nguyên

 

Bulbophyllum sessile
Mọc tại Phú Quốc
lanvietanhviet_b60
Ảnh: Nguyễn vũ Khôi
Phú Quốc

 

Bulbophyllum silgadiae
Ảnh: Nông văn Duy
Tây Nguyên
lanvietanhviet_b61 lanvietanhviet_b62

 

Bulbophyllum spasdiciflorum
lanvietanhviet_b63
Ảnh: Nông văn Duy
Tây Nguyên
Bulbophyllum stenobulbon
lanvietanhviet_b64
Ảnh: Nông văn Duy
Tây Nguyên

 

Bulbophyllum tingabarium
Ảnh: Nguyễn ánh Xuân
Quảng Ninh
lanvietanhviet_b65 lanvietanhviet_b66

 

Bulbophyllum triflorum(Breda) Blume
Ảnh: Nguyễn vũ Khôi
Phú Quốc
lanvietanhviet_b67 lanvietanhviet_b68

 

Bulbophyllum tricocephallum(Schltr.) Tang & Wang.
Ảnh: Phan kế Lộc
Vườn Lan Hùng Vân, Sa Pa, Lào Cai
lanvietanhviet_b69 lanvietanhviet_b70

 

Bulbophyllum umbellatum
lanvietanhviet_b71
Ảnh: Nông văn Duy
Tây nguyên
lanvietanhviet_b72
Ảnh: Đinh quang Diệp

 

Bulbophyllum tortuosum
Ảnh: Lê trọng Châu
Đà Lạt
lanvietanhviet_b73 lanvietanhviet_b74

 

Bulbophyllum vietnamense
lanvietanhviet_b75
Ảnh: Đinh quang Diệp
lanvietanhviet_b76
Ảnh: Lê trọng Châu
Lâm đồng Đà Lạt

 

Bulbophyllum xylophyllum
Mọc tại Hoàng liên sơn
Giống lan này có một mầu xanh nhat nữa.
lanvietanhviet_b77
Ảnh: Đinh văn Tuyến

 

Bulbophyllum species
Ảnh: Lê trong Châu
Đà Lạt
lanvietanhviet_b78 lanvietanhviet_b79

 

Bulbophyllum species
Ảnh: Lê trọng Châu
Đà Lạt
lanvietanhviet_b80 lanvietanhviet_b81

 

Bulbophyllum species
Ảnh: Đinh văn Tuyến
Hoàng Liên sơn
lanvietanhviet_b82 lanvietanhviet_b83

 

Bulbophyllum species
Ảnh: Đinh văn Tuyến
Hoàng Liên sơn
lanvietanhviet_b84 lanvietanhviet_b85

 

Bulbophyllum species
lanvietanhviet_b86
Ảnh: Trần ngọc Mạnh

 

Bulbophyllum species
Ảnh: Đinh văn Tuyến
Hoàng liên sơn
lanvietanhviet_b87 lanvietanhviet_b88

Thông tin liên quan "Lan Việt – Ảnh Việt [vần B]"

Xem thêm clip về Hoa lan đẹp

40 loài hoa lan rừng đẹp nhất
Giới thiệu các loại lan rừng đẹp nhất. Cùng thưởng thức vẻ đẹp tuyệt vời của những nhánh hoa lan rừng trong tự nhiên ở Việt Nam thông qua bộ ảnh...

10 Loài Hoa Lan Rừng Đẹp Nhất Phân Bố Ở Tây Nguyên
Lan rừng Tây Nguyên không chỉ thu hút người sành hoa trong khu vực, mà dân chơi cây cảnh các tỉnh xa cũng thích thú đến với vùng đất Tây Nguyên đầy nắng.

Những mặt hoa phi điệp tím đẹp nhất mùa hoa lan rừng 2017. Lan phi điệp tím_P2
Những mặt hoa phi điệp tím đẹp nhất mùa hoa lan rừng 2017. Lan phi điệp tím_P2. Tổng hợp những mặt hoa phi điệp cánh bay mặt hoa đẹp nhất...

Những loài phong lan rừng đẹp có mùi thơm nồng nàn quyến rũ bạn nên biết
Người chơi lan ngoài chú ý đến mặt hoa đẹp thì còn để ý đến mùi thơm của hoa nữa. Những loài hoa lan có mùi thơm nồng quyến rũ thường được người...

Ngắm 80 Hình Ảnh Tuyệt Đẹp Về Hoa Phong Lan Vanda
Hoa Lan Vanda là một giống hoa phong lan phụ sinh của vùng nóng, có một số rất ít mọc trên đá hay trên đất. Đây là một giống hoa lan có sự phân bổ...

Hoa lan đẹp